Lid worden?

logo maroon 200pxAanmelding en meedoen bij “Forever Young Collectief 
Heb je interesse mee te rocken in het Collectief, kom dan tijdens de repetitie eens kijken.
Locatie en de tijdstippen vindt je op de pagina Repetitie en Contributie
Na eerste bezoek en eventueel vrijblijvend meezingen van één à twee weken volgt een zangtest door dirigent, voor het vaststellen van het type stem. Aansluitend is er een proefperiode van 6 tot 8 weken waarna het bestuur in overleg met de dirigent bepaalt of je definitief lid mag worden.

Statutair is ons ledenaantal begrensd op 50 personen om het in z'n geheel overzichtelijk te houden. Omdat wij een seniorenkoor zijn is het ledenaantal altijd in beweging. Het loont zich daarom gewoon eens binnen te lopen, of op afspraak je stem uit te proberen vanaf de zijlijn van het koor. Om lid te mogen worden moet je minimaal 65 jaar jong zijn.